کنکور 98

امین اکبری جور

امین اکبری جور

امین اکبری جور

زرند

رتبه ریاضی در منطقه :419
تعداد آزمون :38
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6202
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : على ميرزاحسينى
نام مدرسه :علامه حلي

رشته قبولی:مهندسي برق - بومي استان کرمان,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
419

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6261
میانگین تراز آزمون عادی :6202
میانگین تراز نیمسال اول :6113
میانگین تراز نیمسال دوم :6247


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :