زینب سرپرست

زینب سرپرست

زینب سرپرست

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :9
تعداد آزمون :70
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :7709
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : نسيم قلى زاده
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
9

منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7685
میانگین تراز آزمون عادی :7709
میانگین تراز نیمسال اول :7691
میانگین تراز نیمسال دوم :7721


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي8 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 9 از 10
  زبان 7 از 10
  زمين شناسي1 از 10
  رياضيات9 از 10
  زيست شناسي9 از 10
  فيزيك9 از 10
  شيمي8 از 10