پیام جنت دوست

پیام جنت دوست

پیام جنت دوست

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :8
رتبه زبان در منطقه :171
تعداد آزمون :71
سابقه در کانون :5سال
میانگین تراز کانون :7956
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : امير ابراهيمى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
8

منطقه 1

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

کارنامه دانش آموز در کانون


تاریخ آزمون :

کارنامه کنکور


کارنامه گروه :

ادبيات فارسي9 از 10
عربي10 از 10
معارف 8 از 10
زبان 8 از 10
زمين شناسي1 از 10
رياضيات8 از 10
زيست شناسي9 از 10
فيزيك10 از 10
شيمي8 از 10