کنکور 98

همیلا میلی

همیلا میلی

همیلا میلی

تبريز

رتبه ریاضی در منطقه :23
رتبه زبان در منطقه :15
تعداد آزمون :65
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :7946
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : هاجر سبزى باروق
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
23

منطقه 1

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 6 از 10
  زبان 10 از 10
  رياضيات9 از 10
  فيزيك8 از 10
  شيمي9 از 10