معصومه وحدتی فر

معصومه وحدتی فر

معصومه وحدتی فر

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :1549
تعداد آزمون :28
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5168
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام احمدى
نام مدرسه :دانش

رشته قبولی:حقوق,دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
1549

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5168
میانگین تراز نیمسال اول :5028
میانگین تراز نیمسال دوم :5238


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/08/08 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :