امید رجایی

امید رجایی

امید رجایی

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :3084
تعداد آزمون :33
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5561
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه :باقرالعلوم

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شيراز
3084

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5561
میانگین تراز نیمسال اول :5451
میانگین تراز نیمسال دوم :5626


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :