سیدامیرحسین قریشی

سیدامیرحسین قریشی

سیدامیرحسین قریشی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :1008
تعداد آزمون :30
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6631
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمد حسين داورى
نام مدرسه :باقرالعلوم

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
1008

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6631
میانگین تراز نیمسال اول :6329
میانگین تراز نیمسال دوم :6781


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :