مرتضی پورآریان

مرتضی پورآریان

مرتضی پورآریان

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :3374
تعداد آزمون :21
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5368
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : رضا جان فدا
نام مدرسه :امام حسين

رشته قبولی:مهندسي نفت,دانشگاه شيراز
3374

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5368
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5368


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/04/18 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :