علی شایع ثانی

علی شایع ثانی

علی شایع ثانی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :276
تعداد آزمون :42
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7236
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسعود نخعى
نام مدرسه :شهيد بهشتي

رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
276

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7166
میانگین تراز آزمون عادی :7236
میانگین تراز نیمسال اول :7175
میانگین تراز نیمسال دوم :7269


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :