کنکور 98

سید مهدی فقیه

سید مهدی فقیه

سید مهدی فقیه

تبريز

رتبه ریاضی در منطقه :26
رتبه زبان در منطقه :78
تعداد آزمون :70
سابقه در کانون :5سال
میانگین تراز کانون :8086
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : امين سلطانى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
26

منطقه 1

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 8 از 10
  زبان 9 از 10
  رياضيات9 از 10
  فيزيك8 از 10
  شيمي8 از 10