کنکور 98

علیرضا نسیمی دوست ازگمی

علیرضا نسیمی دوست ازگمی

علیرضا نسیمی دوست ازگمی

تبريز

رتبه تجربی در منطقه :16
تعداد آزمون :106
سابقه در کانون :10سال
میانگین تراز کانون :7853
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : هومن سعادتى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
16

منطقه 1

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي8 از 10
  عربي10 از 10
  معارف 9 از 10
  زبان 8 از 10
  زمين شناسي1 از 10
  رياضيات9 از 10
  زيست شناسي8 از 10
  فيزيك9 از 10
  شيمي8 از 10