احسان امینی صالحی

احسان امینی صالحی

احسان امینی صالحی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :551
تعداد آزمون :50
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7154
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا جان فدا
نام مدرسه :شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
551

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :7154
میانگین تراز نیمسال اول :7007
میانگین تراز نیمسال دوم :7256


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :