سید سجاد خوئینی

سید سجاد خوئینی

سید سجاد خوئینی

ابهر

رتبه تجربی در منطقه :577
تعداد آزمون :99
سابقه در کانون :6سال
میانگین تراز کانون :6934
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : على صالحى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه امام صادق (ع)

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي قم
577

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7370
میانگین تراز آزمون عادی :6934
میانگین تراز نیمسال اول :7061
میانگین تراز نیمسال دوم :6849


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :