امیررضا ذاکر

امیررضا ذاکر

امیررضا ذاکر

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :60
تعداد آزمون :26
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :7519
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : على قاسمى پويا
نام مدرسه :شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشكي,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
60

منطقه دو

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7264
میانگین تراز آزمون عادی :7519
میانگین تراز نیمسال اول :7403
میانگین تراز نیمسال دوم :7587


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1391/07/21 تا تاريخ : 1392/03/17

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي7 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 9 از 10
  زبان 6 از 10
  زمين شناسي1 از 10
  رياضيات9 از 10
  زيست شناسي8 از 10
  فيزيك9 از 10
  شيمي7 از 10