علی پروانه

علی پروانه

علی پروانه

رامسر

رتبه تجربی در منطقه :281
تعداد آزمون :59
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :7070
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا عليمرادى
نام مدرسه :شهيد بهشتى

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
281

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6915
میانگین تراز آزمون عادی :7070
میانگین تراز نیمسال اول :7008
میانگین تراز نیمسال دوم :7114


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :