سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :949
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6900
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : حسام صحرايى
نام مدرسه :علامه حلي

رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
949

منطقه دو

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6900
میانگین تراز نیمسال اول :7000
میانگین تراز نیمسال دوم :6827


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1390/07/22 تا تاريخ : 1391/04/02

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :