علی امری

علی امری

علی امری

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :894
تعداد آزمون :26
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6700
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : على قاسمى پويا
نام مدرسه :...

رشته قبولی:پزشكي,دانشگاه علوم پزشکي همدان
894

منطقه دو

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6700
میانگین تراز نیمسال اول :6688
میانگین تراز نیمسال دوم :6710


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1391/07/21 تا تاريخ : 1392/03/10

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :