زینب گودرزی

زینب گودرزی

زینب گودرزی

بروجرد

رتبه هنر در منطقه :49
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5310
رشته تحصیلی :هنر
نام پشتیبان : سمانه اهلايى
نام مدرسه :...

رشته قبولی:صنايع دستي,دانشگاه هنر تهران
49

منطقه دو

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5310
میانگین تراز نیمسال اول :5425
میانگین تراز نیمسال دوم :5226


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1390/07/22 تا تاريخ : 1391/04/02

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي3 از 10
  عربي3 از 10
  معارف 5 از 10
  زبان 7 از 10
  رياضيات1 از 10
  فيزيك1 از 10
  شيمي1 از 10