محمدحسن آزمایش

محمدحسن آزمایش

محمدحسن آزمایش

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :894
تعداد آزمون :17
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6568
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : حسام صحرايى
نام مدرسه :شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
894

منطقه دو

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6520
میانگین تراز آزمون عادی :6568
میانگین تراز نیمسال اول :6554
میانگین تراز نیمسال دوم :6579


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1390/07/22 تا تاريخ : 1391/04/02

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :