علی آذرشب

علی آذرشب

علی آذرشب

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :361
تعداد آزمون :140
سابقه در کانون :8سال
میانگین تراز کانون :7498
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
361

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7726
میانگین تراز آزمون عادی :7498
میانگین تراز نیمسال اول :7520
میانگین تراز نیمسال دوم :7486


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :