دانا افاضلی

دانا افاضلی

دانا افاضلی
از تهران

گروه آزمایشی : ریاضی
تعداد آزمون : 5
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7585
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان پسرانه سلام غرب
نام مدرسه : سلام
3
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7585
میانگین تراز نیمسال اول :7629
میانگین تراز نیمسال دوم :7574

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/10/21 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون