میثاق کفاشی

میثاق کفاشی

میثاق کفاشی
از دالاهو

رتبه هنر در منطقه : 118
تعداد آزمون : 12
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5345
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : على ويسى فرد
نام مدرسه : شهيدريز وندي
رشته قبولی:صنايع دستي,دانشگاه هنر اصفهان
118
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5345
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5345

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/11/05 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون