فرهاد فاضلی

فرهاد فاضلی

فرهاد فاضلی
از تالش

رتبه انسانی در منطقه : 219
تعداد آزمون : 32
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6260
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : مهرى خشنودى
نام مدرسه : خاتم الانبيا
رشته قبولی:فقه و مباني حقوق اسلامي,دانشگاه تهران
219
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6260
میانگین تراز نیمسال اول :6224
میانگین تراز نیمسال دوم :6273

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/09/16 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون