امیررضا رزم آرا

امیررضا رزم آرا

امیررضا رزم آرا
از تالش

رتبه انسانی در منطقه : 534
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5783
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : مهرى خشنودى
نام مدرسه : خاتم الانبيا
534
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5783
میانگین تراز نیمسال اول :5713
میانگین تراز نیمسال دوم :5880

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/01/16

    کارنامه دانش آموز در کانون