رضا قربانی

رضا قربانی

رضا قربانی
از تالش

رتبه تجربی در منطقه : 324
تعداد آزمون : 47
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6637
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : ميثم خشنودى
نام مدرسه : تيزهوشان ميرزاکوچک خان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
324
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6637
میانگین تراز نیمسال اول :6642
میانگین تراز نیمسال دوم :6634

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون