سروش عبادی

سروش عبادی

سروش عبادی
از تالش

رتبه تجربی در منطقه : 77
تعداد آزمون : 17
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7380
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ميثم خشنودى
نام مدرسه : تيزهوشان ميرزاکوچک خان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ايران
77
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7380
میانگین تراز نیمسال اول :7397
میانگین تراز نیمسال دوم :7367

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور