محمدحسین سه دهی

محمدحسین سه دهی

محمدحسین سه دهی
از تهران

گروه آزمایشی : انسانی
تعداد آزمون : 11
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 8060
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : دبيرستان نيكان
نام مدرسه : نيکان
9
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :8060
میانگین تراز نیمسال اول :8083
میانگین تراز نیمسال دوم :8021

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون