محسن حسن پور

محسن حسن پور

محسن حسن پور
از شاهرود

رتبه ریاضی در منطقه : 715
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6407
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : سامان سامع
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
715
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6138
میانگین تراز آزمون عادی :6407
میانگین تراز نیمسال اول :6350
میانگین تراز نیمسال دوم :6444

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون