علی عباسی

علی عباسی

علی عباسی
از شهركرد

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 3
رتبه زبان در منطقه : 56
تعداد آزمون : 17
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7482
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان پسرانه بهشتى تيزهوشان
نام مدرسه : شهيد بهشتى
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
5
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7482
میانگین تراز نیمسال اول :7079
میانگین تراز نیمسال دوم :7650

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/18 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور