سید مهدی زارع زاده

سید مهدی زارع زاده

سید مهدی زارع زاده
از ابركوه

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 45
تعداد آزمون : 55
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7824
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : جعفر چاكرالحسينى
نام مدرسه : امام على(ع)
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
10
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7339
میانگین تراز آزمون عادی :7824
میانگین تراز نیمسال اول :7824
میانگین تراز نیمسال دوم :7824

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور