فاطمه کوثر رحیمی

فاطمه کوثر رحیمی

فاطمه کوثر رحیمی
از يزد

رتبه هنر در منطقه : 47
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5591
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : محبوبه آقاباقرى
نام مدرسه : هنرستان سالارى
رشته قبولی:نقاشي,دانشگاه تهران
47
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5313
میانگین تراز آزمون عادی :5591
میانگین تراز نیمسال اول :5519
میانگین تراز نیمسال دوم :5624

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور