حسین صالحی شادکامی

حسین صالحی شادکامی

حسین صالحی شادکامی
از يزد

رتبه تجربی در منطقه : 57
تعداد آزمون : 36
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7169
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : دبيرستان شهيد صدوقى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
57
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7169
میانگین تراز نیمسال اول :7054
میانگین تراز نیمسال دوم :7243

کارنامه کنکور