مهدی شریف نژاد

مهدی شریف نژاد

مهدی شریف نژاد
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 49
تعداد آزمون : 18
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6675
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان شهيد صدوقى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
49
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6675
میانگین تراز نیمسال اول :6712
میانگین تراز نیمسال دوم :6649

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور