سجاد پاک سیما

سجاد پاک سیما

سجاد پاک سیما
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 25
تعداد آزمون : 26
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7891
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان شهيد صدوقى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
25
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7588
میانگین تراز آزمون عادی :7891
میانگین تراز نیمسال اول :7924
میانگین تراز نیمسال دوم :7870

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور