آرتین دادگر

آرتین دادگر

آرتین دادگر
از مريوان

رتبه تجربی در منطقه : 303
تعداد آزمون : 37
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6997
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : كيهان ايازى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
303
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6996
میانگین تراز آزمون عادی :6997
میانگین تراز نیمسال اول :6951
میانگین تراز نیمسال دوم :7021

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی