امیرصدرا عبداللهی

امیرصدرا عبداللهی

امیرصدرا عبداللهی
از گرگان

رتبه ریاضی در منطقه : 46
تعداد آزمون : 17
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7329
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : محمدامين حسينى
نام مدرسه : مصطفي خميني 1
رشته قبولی:علوم کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
46
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7329
میانگین تراز نیمسال اول :7125
میانگین تراز نیمسال دوم :7440

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون