حسین خدایاری

حسین خدایاری

حسین خدایاری
از انار

رتبه هنر در منطقه : 34
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 5411
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : محسن عسكرى چاورچى
نام مدرسه : امام حسين (ع)
رشته قبولی:ادبيات نمايشي,دانشگاه تهران
34
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5411
میانگین تراز نیمسال اول :5294
میانگین تراز نیمسال دوم :5475

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور