سمیرا محمودآبادی

سمیرا محمودآبادی

سمیرا محمودآبادی
از سيرجان

رتبه هنر در منطقه : 209
تعداد آزمون : 8
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5208
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : سميرا آتش افروز
نام مدرسه : انديشه
رشته قبولی:کارگرداني تلويزيون,دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
209
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5208
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5208

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1398/01/07 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون