حدیث قاسمی نژاد رائینی

حدیث قاسمی نژاد رائینی

حدیث قاسمی نژاد رائینی
از سيرجان

رتبه هنر در منطقه : 107
تعداد آزمون : 13
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5158
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : سميرا آتش افروز
نام مدرسه : فردوس
107
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5158
میانگین تراز نیمسال اول :4833
میانگین تراز نیمسال دوم :5205

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/11/19 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون