زهرا یحیی آبادی

زهرا یحیی آبادی

زهرا یحیی آبادی
از كاشان

رتبه انسانی در منطقه : 55
تعداد آزمون : 29
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7353
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : مليحه اشرف پور
نام مدرسه : شهيد مازوچى
رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
55
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7353
میانگین تراز نیمسال اول :7796
میانگین تراز نیمسال دوم :7021

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور