نیما پارسا

نیما پارسا

نیما پارسا
از ايذه

رتبه ریاضی در منطقه : 301
رتبه زبان در منطقه : 265
تعداد آزمون : 12
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5711
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : سجاد اميرخانى آب زهلى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه تبريز
301
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5711
میانگین تراز نیمسال اول :5606
میانگین تراز نیمسال دوم :5817

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/02/27

    کارنامه دانش آموز در کانون