آیدا مردانی

آیدا مردانی

آیدا مردانی
از ايذه

رتبه تجربی در منطقه : 156
تعداد آزمون : 48
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6993
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : حوا كوراوند
نام مدرسه : شايستگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
156
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6563
میانگین تراز آزمون عادی :6993
میانگین تراز نیمسال اول :7055
میانگین تراز نیمسال دوم :6960

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون