سیمین ساجدی

سیمین ساجدی

سیمین ساجدی
از داراب

رتبه هنر در منطقه : 248
تعداد آزمون : 16
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5344
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : ليلا ارضايى
نام مدرسه :
رشته قبولی:ارتباط تصويري,دانشگاه شيراز
248
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5344
میانگین تراز نیمسال اول :5412
میانگین تراز نیمسال دوم :5333

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/09/30 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون