علیرضا خاکپور

علیرضا خاکپور

علیرضا خاکپور
از داراب

رتبه ریاضی در منطقه : 555
رتبه زبان در منطقه : 294
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5470
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : سيدحسين حسينى
نام مدرسه : امام حسن مجتبي (ع)
رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه يزد
555
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5470
میانگین تراز نیمسال اول :5620
میانگین تراز نیمسال دوم :5381

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون