سیاوش ملاحسینی

سیاوش ملاحسینی

سیاوش ملاحسینی
از تنكابن

رتبه هنر در منطقه : 62
تعداد آزمون : 14
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 4983
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : محمد مجيدى
نام مدرسه : بقيه الله
62
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5002
میانگین تراز آزمون عادی :4983
میانگین تراز نیمسال اول :4961
میانگین تراز نیمسال دوم :5001

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور