هنگامه نجاتی

هنگامه نجاتی

هنگامه نجاتی
از قائم شهر

رتبه انسانی در منطقه : 4
تعداد آزمون : 27
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7651
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ساناز تقوايى جويبارى
نام مدرسه : شاهد
کد پشتیبان ویژه : 56
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران
4
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7097
میانگین تراز آزمون عادی :7651
میانگین تراز نیمسال اول :7438
میانگین تراز نیمسال دوم :7775

درخواست پشتیبان ویژه

در صورتی که عضو سایت کانون هستید شمارنده ی خود را وارد کنید در غیر این صورت شماره موبایل خود را وارد کنید.

کلکسیون روش های مطالعه

  • هنگامهنجاتی
    روش مطالعه مبحث سبک شناسی ( علوم و فنون ادبی ) هنگامه نجاتی رتبه 4 منطقه 2 انسانی
    تعداد بازدید : 11

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور