کیمیا پورقربان

کیمیا پورقربان

کیمیا پورقربان
از قائم شهر

رتبه انسانی در منطقه : 125
تعداد آزمون : 32
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7408
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ساناز تقوايى جويبارى
نام مدرسه : حضرت معصومه (س)
رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي مازندران,پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري
125
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6501
میانگین تراز آزمون عادی :7408
میانگین تراز نیمسال اول :7040
میانگین تراز نیمسال دوم :7606

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون