پارسا امینی

پارسا امینی

پارسا امینی
از مشهد

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 3
تعداد آزمون : 21
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 8066
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : سيدحسين جهانپور
نام مدرسه : هاشمى نژاد 1
رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
7
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7412
میانگین تراز آزمون عادی :8066
میانگین تراز نیمسال اول :8081
میانگین تراز نیمسال دوم :8054

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور