حنانه حاجیلو

حنانه حاجیلو

حنانه حاجیلو
از شهر قدس

رتبه ریاضی در منطقه : 107
تعداد آزمون : 16
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6134
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : رويا حبيب نژاد
نام مدرسه : مولود كعبه
رشته قبولی:مهندسي پزشکي,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
107
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6134
میانگین تراز نیمسال اول :6218
میانگین تراز نیمسال دوم :6068

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون