هومان ستوده نیا

هومان ستوده نیا

هومان ستوده نیا
از تهران

رتبه تجربی در منطقه : 41
رتبه زبان در منطقه : 56
تعداد آزمون : 47
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7043
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سينا خانى
نام مدرسه : علامه حلي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
41
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7093
میانگین تراز آزمون عادی :7043
میانگین تراز نیمسال اول :7660
میانگین تراز نیمسال دوم :6735

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور